Шевченко Володимир Павлович
(05.01.1941)
 

Шевченко Володимир Павлович

ГЕРОЙ УКРАЇНИ
(Указ Президента України № 702/2006 від 19.08.2006)

орден Держава

      Народився 5 січня 1941 року у селі Підгороднє Дніпропетровського району Дніпропетровської області. У 1957-1962 роках навчався на механіко-математичному факультеті Дніпропетровського державного університету, "Механіка"; докторська дисертація "Методи фундаментальних розв'язків в теорії тонких пружних оболонок" (1982, Казанський державний університет).
      У 1962-1965 роках – аспірант, у 1965-1968 роках – асистент, доцент катедри теоретичної механіки Дніпропетровського державного університету. З вересня 1968 року – доцент, з вересня 1970 року – завідуючий катедри теоретичної і прикладної механіки, професор; з травня 1971 року – декан математичного факультету, з лютого 1975 року – проректор з навчальної роботи, з липня 1986 року – ректор Донецького державного університету (з вересня 2000 року – Донецький національний університет).
      Його наукові інтереси охоплюють широке коло питань розвитку теорії фундаментальних розв'язків у задачах про деформування оболонкових конструкцій довільної гауссової кривини. Ним розроблені методи побудови фундаментальних розв'язків для анізотропних оболонок, які перебувають у полі дії локальних статичних, динамічних або температурних навантажень. Ці методи базуються на теорії узагальнених функцій, на концепціях застосування двовимірного інтегрального перетворення Фур'є та його аналітичного обернення з введенням нових некласичних спеціальних функцій. Одержання вченим фундаментальних розв'язків в аналітичній формі дало змогу ефективно застосовувати їх при розв'язанні нових класів мішаних задач для анізотропних оболонок шляхом зведення їх до систем граничних сингулярних інтегральних рівнянь. Таким чином, для оболонок довільної кривини з різними фізичними параметрами побудовано фундаментальні матриці пружних переміщень, зусиль, моментів; розроблено методику явного визначення ядер граничних сингулярних інтегральних рівнянь. Широко відомі праці вченого і щодо побудови та дослідження системи граничних інтегральних рівнянь для кількох класів мішаних задач теорії ізотропних, ортотропних та трансверсально-ізотропних оболонок довільної кривини, зокрема для оболонок з криволінійними тріщинами, включеннями, отворами, зонами контактних навантажень при силових або температурних впливах. Розроблено та досліджено кілька класів актуальних задач прикладного спрямування про деформування оболонок локалізованими силовими статичними, силовими динамічними або температурними навантаження ми. На підставі теоретичних досліджень визначено властиві даному класу деформацій них процесів фундаментальні фізико-механічні ефекти, які відображають вплив факторів геометричного характеру та ступеня анізотропії на напружено-деформований стан оболонок. Останнім часом В.П. Шевченко приділяє велику увагу дослідженням проблем динаміки та стійкості руху твердих тіл з порожнинами, які містять пружні включення, однорідну або стратифіковану рідину.
      У 1985-1994 роках та з 2002 року – депутат Донецької обласної ради. У 1992-2002 роках та з 2006 року – член Донецького міськвиконкому. Член Ради з питань мовної політики при Президентові України (02.1997-11.2001). Член Ради з питань науки і науково-технічної політики при Президентові України (з 03.1996); член президії Національної ради Конгресу української інтелігенції (з 1995); голова Донецького обласного об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта"; член президії Національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки (з 1999); член Президії НАНУ (з 1996); голова Ради ректорів ВНЗ Донецької області (з 1988); голова Донецького наукового центру НАНУ і Міністерства освіти і науки України (з 1996); член президії Вищої атестаційної комісії (ВАК) України (з 1996); член Державної акредитаційної комісії України; член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (з 06.2006).
      Як голова Донецького наукового центру він багато робить для розвитку фундаментальної науки в Донбасі, концентрації зусиль наукових установ та вищих навчальних закладів незалежно від їх відомчого підпорядкування на розв'язанні науково-технічних та соціально-економічних проблем Донецької та Луганської областей, для зміцнення зв'язків науки з виробництвом. За його безпосередньою участю у лютому 2000 року укладено договір про співробітництво між Донецьким науковим центром та Донецькою обласною державною адміністрацією. Розроблено ряд цільових програм співробітництва з підприємствами регіону (концерн "Стирол", ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"). За його почином відкрито україномовний ліцей при ДонНУ та Гуманітарний інститут у Маріуполі, розроблено та впроваджено у життя концепцію другої вищої освіти, у п'яти містах Донецької області започатковано центри з підготовки та перепідготовки спеціалістів. Багато робить В.П. Шевченко для розширення зв'язків Донецького національного університету з університетами країн Європи і світу. Нині ДонНУ є членом Європейської асоціації університетів, має договори про співпрацю з університетами Росії, Греції, Німеччини, Великобританії, Франції, США, Китаю та інших країн.

      Указом Президента України Віктора Ющенко № 702/2006 від 19 серпня 2006 року за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність ректору Донецького національного університету, доктору фізико-математичних наук, академіку НАН України Володимиру Павловичу Шевченко присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави.

      У липні 2010 року – звільнений з посади ректора Донецького національного університету.
      Доктор фізико-математичних наук (1982), професор (1984), академік НАНУ (Відділ механіки, механіка, 04.1995).
      Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2003 року (23.12.2003, за науково-технічні основи створення і освоєння технології масового виробництва озонобезпечних побутових холодильників та морозильників з високою енергетичною ефективністю). Заслужений діяч науки і техніки УРСР (18.02.1991, за заслуги у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, розвиток і впровадження наукових досліджень). Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого IV (29.12.2000, за визначний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність) та V (01.10.1999, за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку національної освіти, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність) ступеня, Почесною грамотою Кабінету міністрів України (15.05.2002, за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у реалізацію державної політики в науково-технічній сфері), Почесною грамотою Верховної Ради України (2005); знаком "Шахтарська слава" ІІ (2004) та III (1995) ступеня, орденом Святого князя Володимира (08.2001), орденом Франції "Академічна пальма" (2003), відзнакою НАНУ "За наукові досягнення" (2006), відзнакою АПНУ (2006). Почесний громадянин міста Донецька (04.2000, за великий особистий внесок у розвиток освіти і науки у місті, активну участь у громадському та культурному житті Донецька).
      Автор та співавтор близько 150 наукових праць, зокрема 5 навчальних посібників, монографії: "Граничные интегральные уравнения в теории пластин и оболочек" (1986, співавтор), "Задачи термоупругости тонких оболочек с разрезами" (1988, співавтор), "Механика композитов. Т.7. Концентрация напряжений" (1998, співавтор).