Саблук Петро Трохимович
(22.06.1941)
 

Саблук Петро Трохимович

ГЕРОЙ УКРАЇНИ
(Указ Президента України № 1414/2004 від 16.11.2004)

орден Держава

      Народився 22 червня 1941 року у селі Потоки Жмеринського району Вінницької області. У 1958-1963 роках навчався на факультеті економіки та організації сільського господарства Української сільськогосподарської академії за фахом бухгалтер-економіст; кандидатська дисертація "Організація і ефективність оперативного аналізу тваринництва в умовах внутрішньогосподарського розрахунку" (Український науково-дослідний інститут економіки і організації сільського господарства імені О.Шліхтера, 1974); докторська дисертація "Облік, контроль і аналіз в управлінні аграрним сектором (методологія і організація)" (Київський інститут народного господарства, 1990, в формі наукової доповіді).
      У 1963-1965 роках – викладач Ридківського сільськогосподарського технікуму Новоселицького району Чернівецької області. У 1965-1967 роках – головний бухгалтер колгоспу імені Свердлова Новоселицького району. У 1967-1969 роках – економіст, у 1969-1971 роках – старший економіст Чернівецького обласного управління сільського господарства. У 1970-1972 роках – викладач (за сумісництвом) Чернівецького державного університету. У 1971-1974 роках – аспірант, у 1974-1976 роках – молодший науковий працівник, у 1976-1979 роках – старший науковий працівник, у 1979-1988 роках – завідуючий сектору, з квітня 1988 року – директор Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства імені О.Шліхтера (Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук; з січня 2004 року – Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"). У 1986-1988 роках – викладач (за сумісництвом) Київського університету імені Т.Г. Шевченка.
      П.Т. Саблук є одним із засновників нової методології ціноутворення, регулювання міжгалузевих економічних відносин в агропромисловому комплексі, а також методики грошової оцінки землі та основних засобів виробництва. Багатогранний науковий інтерес П.Т. Саблука охоплює розробку теоретичних основ трансформації сільського господарства до ринкової економіки, формування нової моделі його організації на засадах колективної і приватної власності, створення високоавтономних у господарському відношенні внутрішньогосподарських підрозділів всередині господарств та нових організаційно-правових форм господарювання, що грунтуються на приватній основі. Він запропонував нестандартний підхід до купівлі-продажу землі, обгрунтував необхідність включення землі в ринкові відносини як складової частки капіталу. Значним є його внесок у практичну реалізацію сучасних наукових досягнень по докорінній перебудові організаційно-правових форм господарювання, соціально-економічних і земельних відносин на селі. Сформував сучасну наукову школу економістів-аграрників ринкового спрямування, веде плідну роботу з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Під його керівництвом захистили докторські дисертації 30 і кандидатські – 44 особи.
      31 жовтня 1994 року призначений на посаду Віце-прем'єр-міністра України з питань АПК, з 6 січня 1995 року – Перший Віце-прем'єр-міністр України з питань АПК, з 3 липня 1995 по 16 березня 1996 року – Віце-прем'єр-міністр України з питань АПК. У 2002 році балотувався до Верховної Ради України від блоку "За єдину Україну!" (№ 95 у виборчому списку), але до парламенту не пройшов.

      Указом Президента України Леоніда Кучми № 1414/2004 від 16 листопада 2004 року за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку економічної науки та агропромислового комплексу, розробку засад реформування сфери сільськогосподарського виробництва директору Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук, доктору економічних наук, академіку УААН Петру Трохимовичу Саблуку присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави.

      У 2006 році балотувався до Верховної Ради України від Українського народного блоку Костенка і Плюща (№ 65 у виборчому списку), але до парламенту не пройшов.
      Доктор економічних наук (1990), професор (1992), академік Української академії аграрних наук (УААН, відділ аграрної економіки та земельних відносин, бухоблік, 03.1993). Дійсний член УЕАН (1991), Європейської асоціації економістів-аграрників (1991), АЕНУ (1993), Академії регіональних наук України (1995), Всесвітньої асоціації економістів-аграрників (1993), Білоруської академії аграрних наук (1996), Російської академії сільськогосподарських наук (2003). Член пленуму Вищої атестаційної комісії України (з 1996). Член Президії УААН (1988-1996, з 2000); член ради Державного фонду фундаментальних досліджень (з 01.2004); член Ради НБУ (з 02.2005). Голова ради з захисту докторських дисертацій зі спеціальності "Економіка АПК" (з 1988). Головний редактор журналу "Економіка АПК" (з 1994). Член редколегії журналу "Вісник аграрної науки", член редколегії журналів "Вестник сельскохозяйственной жизни" (м.Москва), "Агроінком". Почесний професор Національного аграрного університету, Луганського національного аграрного університету, Державного агроекологічного університету, Уманського державного аграрного університету.
      Заслужений діяч науки і техніки України (1993). Лауреат премії імені О.Шліхтера АНУ (1992). Нагороджений орденом "Знак Пошани"; орденом князя Ярослава Мудрого IV (13.11.2001, за визначні трудові досягнення, вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва, високий професіоналізм і самовіддану працю) та V (10.11.1998, за визначний особистий внесок у розвиток аграрної економіки, реформування агропромислового комплексу України, багаторічну плідну наукову діяльність) ступеня.
      Автор та співавтор понад 800 наукових праць, зокрема близько 70 монографій, брошур і підручників: "Аналіз і контроль в управлінні сільськогосподарським виробництвом" (1986, співавтор), "Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах" (1987, співавтор), "Бухгалтерський облік у сільському господарстві" (1988, співавтор), "Бухгалтерський облік в міжгосподарських підприємствах і організаціях" (1989), "Комплексний аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств" (1990, співавтор), "Фінансовий і ціновий механізм АПК в умовах переходу до ринку" (1993, співавтор), "Витратно-ціновий аналіз у системі агромаркетингу" (1996, співавтор), "Фінансово-кредитні відносини в АПК" (1996, співавтор), "Товарні біржі в Україні" (1997, співавтор), "Ціноутворення в умовах формування ринкових відносин в АПК" (1997, співавтор), "Особливості аграрної реформи в Україні" (1997), "Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах" (1998, співавтор), "Основи економічної теорії" (1999, співавтор), "Фінанси сільськогосподарських підприємств" (2000, співавтор), "Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє" (2001, у 3 т.), "Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології" (2002, співавтор), "Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть" (2002, співавтор), "Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990-2001)" (2002, співавтор) тощо.