Поважний Станіслав Федорович
(21.01.1938 – 03.08.2014)
 

Поважний Станіслав Федорович

ГЕРОЙ УКРАЇНИ
(Указ Президента України № 446/2013 від 24.08.2013)

орден Держава

      Народився 21 січня 1938 року в місті Ворошиловград (з 1990 року – Луганськ). У 1945 році поступив у перший клас середньої школи № 35 міста Донецька, яку закінчив у 1955 році. У цьому ж році поступив у Донецький політехнічний інститут на гірничий факультет, який закінчив у 1961 році і отримав диплом гірничого інженера-електромеханіка. Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Підвищення ефективності управління вугільним об'єднанням в умовах формування ринку" та докторську дисертацію на тему: "Організаційно-економічний механізм управління промисловим виробництвом".
      Трудову діяльність розпочав у 1956 році дорожнім шахти № 30 тресту "Рутченкововугілля". У 1957-1962 роках – дорожній, машиніст електровоза, гірничий майстер, начальник ділянки шахти "Центрально-Заводська" тресту "Куйбишеввуілля". У 1962-1964 роках проходив службу у лавах Радянської Армії.
      У 1965-1966 роках – перший секретар Куйбишевського райкому комсомолу, у 1966-1972 роках – другий, потім перший секретар Донецького міськкому комсомолу, у 1972-1975 роках – другий секретар Куйбишевського райкому Компартії України, у 1975-1978 роках – перший секретар Пролетарського райкому Компартії України, у 1978-1986 роках – секретар, потім другий секретар Донецького міськкому Компартії України. У 1986-1988 роках – секретар – завідувач відділу вугільної промисловості Донецького обкому Компартії України.
      Пріоритетними напрямами його трудової діяльності були питання вугільної промисловості, транспорту, енергетики, впорядкування міст і селищ, розвитку культури, освіти і науки. Багато уваги приділяв капітальному будівництву в Донецьку і Донецькій області. Був начальником штабу на будівництві шахт "Південно-Донбаська №3", "Шахтарська-Глибока", "Червоноармійська-Західна", одним з організаторів змагання шахтарів і металургів "Вугілля-кокс-метал" тощо.
      У 1988-1992 роках – директор Донецького інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців вугільної промисловості України. У червні 1992 року на базі цього інституту за ініціативою С.Ф. Поважного була створена Донецька державна академія управління Міністерства освіти і науки України. У 1992-2007 роках – перший ректор Донецької державної академії управління (з березня 2004 року – Донецький державний університет управління).
      У 1993 році академія отримала статус державної; було розроблено та затверджено Статут академії, структура академії; затверджена Вчена рада академії. Організовано науковий відділ, аспірантуру. Проведена I студентська наукова конференція. У 1994 році створені факультети: "Менеджмент у виробничій сфері", "Менеджмент невиробничої сфери", заочного навчання, післядипломної освіти, факультет по роботі з іноземними студентами. Організовано студентське наукове товариство. Почала видаватися газета академії "За академічні знання". Відбувся Дебют першокурсника, що став традиційним святом студентських талантів. У 1995 році академія атестована і акредитована у повному обсязі за III рівнем. Відбувся перший випуск спеціалістів-менеджерів. Створена команда КВК, що стала учасником змагань КВК вищої ліги. У 1996 році відкриті академічні коледжі в містах Вугледарі та Яснуватій. Студентство академії прийнято в Евразіатськую студентську асоціацію. Академія стала переможцем у тендері за програмою TACIS. Відзначено День студентської науки академії, що надалі став традиційним святом.
      У 1997 році відкрита аспірантура та магістратура; створено коледж в місті Торезі. Організовано постійно діючий семінар для викладачів "Інтелект". Почала діяти Асоціація випускників, створена Опікунська Рада академії. Підписані угоди про співробітництво з навчальними закладами Німеччини, Великої Британії, США, Франції. У 1998 році формується наукова школа професора С.Ф. Поважного; ліцензована спеціальність Правознавство. Вийшов перший номер наукового журналу "Менеджер" (Вісник академії). Встановлено Прапор Академії і Положення про Прапор. Укладено угоди про співробітництво у галузі освіти з вищими навчальними закладами Італії та Росії. Гандбольна команда Шахтар-академія стала бронзовим призером чемпіонату України. У 1999 році введені в експлуатацію 2-й та 3-й навчальні корпуси. Вісник академії "Менеджер" увійшов до переліку наукових видань Вищої атестаційної комісії України. Затверджено текст Гімну академії; затверджені штандарти факультетів. 15 викладачів отримали знак Відмінник освіти України. Проведено Міжвузівський конкурс Міс-Академія.
      У 2000 році рішенням Державної атестаційної комісії академія акредитована і атестована відповідно до вимог вищого IV рівня акредитації, створена Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій. До структури академії увійшла кафедра "Новітніх технологій в менеджменті" (місто Горлівка, ВАТ концерн "Стирол"). Гуртожитки академії отримали 1-е місце в огляді-конкурсі на кращий студентський гуртожиток міста Донецька. У 2001 році на базі факультету післядипломної освіти відкрита школа підготовки резерву директорів шахт; в академії відкрита докторантура. У рейтингу вищих навчальних закладів України академія отримала Диплом лауреата-2001 та увійшла до п'ятірки кращих управлінських вищих навчальних закладів України. У 2002 році академія відзначила своє 10-річчя. Акредитовані спеціальності Економіка, Проектний менеджмент. Академія переможець в номінації "Молодіжні ініціативи" конкурсу "Золотий Скіф"; відкрито музей історії академії. У 2003 році затверджена Рада із захисту докторських дисертацій. У IV літній Універсіаді області академія вийшла переможцем. В конкурсі "На кращий студентський гуртожиток" гуртожитки академії визнано кращими серед студентських гуртожитків області.
      У 2004 році рішенням Кабінету міністрів України створено Донецький державний університет управління, ректором якого затверджено С.Ф. Поважного. Створена структура університету, рішенням Вченої ради затверджено Статут університету. Відкрито новий 6-й навчальний корпус університету. Проведена Міжнародна науково-практична конференція Інноваційний менеджмент у системі модернізації управління освітою. Університет визнано кращім у рейтингу вищих навчальних закладів України за підсумками року та нагороджено дипломом Софія Київська. У 2005 році в університеті проведена I студентська науково-практична конференція Менеджмент XXI століття: еволюційне та революційне. Проведено всеукраїнську студентську конференцію Євро інтеграція: економічні та соціальні наслідки розширення Європейської унії. Відбувся Ректорський прийом, присвячений Дню науки з нагородження кращих молодих вчених і студентів університету. Відкрито літню міжнародну школу з програми ТЕМПУС-ТАСІС. Виходить 1-й номер студентського додатку до газети університет "За академічні знання – Студентський форум", починає працювати студентська редколегія та корпункти факультетів.
      У 2006 році університет перейшов на кредитно-модульну систему навчання відповідно до положень Болонської декларації. Акредитовано спеціальності Бізнес адміністрування та Державна служба. Проведена II Всеукраїнська наукова конференція Сучасні проблеми у вимірі соціології, II Міжнародна наукова конференція Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту, II Міжнародна конференція студентів та молодих вчених Сучасні проблеми та перспективи розвитку Європейського союзу. На базі університет проведено II тур Всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу. В стінах університет відбулася обласна Рада ректорів з питань Болонського процесу. Побудовано спортивний майданчик Олімп для ігрових видів спорту зі штучним покриттям. У 2007 році відкрита підготовка магістрів за спеціальністю Державна служба, започаткована підготовка фахівців у відповідності до світових вимог за програмами MBA. Відбулася Всеукраїнська Олімпіада з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, у якій взяли участь представники 42 вищих навчальних закладів України. Відбулася підсумкова конференція по соціологічній практиці студентів спеціальності "Соціологія". В університеті проведено Всеукраїнський методичний семінар для керівників науково-педагогічних фахівців вищих навчальних закладів. Рішенням X з'їзду Євразійської Асоціації університетів Донецький державний університет управління затверджено дійсним членом асоціації. Проведено Фестиваль студентської творчості Зоряний університет та Спартакіаду на Кубок ректора, присвячені 15-річчю університету. Університет відзначено Дипломом Міністерства науки і освіти України за високу професійну підготовку фахівців.
      Основні напрями наукової діяльності С.Ф. Поважного – розробка теорії управління, планування і державного регулювання економіки України; дослідження сучасної економічної системи; вдосконалення концептуальної моделі організаційно-економічного механізму управління промисловим виробництвом.
      Голова Спеціалізованої ради Донецького державного університету управління з захисту докторських і кандидатських дисертацій з державного управління. Керівник наукової школи "Організаційно-господарський механізм розвитку економіки Донбасу і Східного регіону України". За його наукового керівництва захищено 4 докторських і 17 кандидатських дисертацій.
      Президент Донецького обласного відділення Асоціації "Україна-Франція", перший заступник голови Донецької обласної асоціації керівників підприємств, член ради ректорів вищих навчальних закладів Донецької області, голова редакційної колегії наукового журналу Вищої атестаційної комісії "Менеджер" (Вісник Донецького державного університету управління) і член редакційних колегій журналів "Вугілля України" і "Світ нерухомості". Обирався депутатом районних рад, Донецької міської і Донецької обласної рад народних депутатів.

      Указом Президента України Віктора Януковича № 446/2013 від 24 серпня 2013 року за визначний особистий внесок у розвиток національної освіти, зміцнення наукового потенціалу Української держави, багаторічну сумлінну працю ректору Донецького державного університету управління у 1992-2007 роках, доктору економічних наук, професору Станіславу Федоровичу Поважному присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави.

      Помер 3 серпня 2014 року. Похований у Донецьку на кладовищі "Донецьке море".
      Доцент, кандидат економічних наук, професор, доктор економічних наук. Член-кореспондент Академії педагогічних наук України (2003). Член-кореспондент Інженерної академії України (1992). Академік Академії наук технологічної кібернетики України (1993). Академік Академії економічних наук України (1995). Академік Української асоціації регіональних наук (1997). Академік Академії наук вищої школи України (1999). Академік Української академії наук з державного управління. Академік Міжнародної академії науки і практики організації виробництва (Москва, 2001). Дійсний член (академік) Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності (МАНЕБ) (Санкт-Петербург, 2002). Академік Академії праці і зайнятості (Іжевськ, 2003). Академік Міжнародної Слов'янської академії освіти імені Я.А. Коменського (2005).
      Заслужений працівник культури УРСР (1980). Заслужений працівник народної освіти України (28.11.1995, за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження нових методів навчання і виховання молоді). Відмінник освіти України (1997). Почесний професор Донецького державного університету управління (2007).
      Нагороджений двома орденами Трудового Червоного Прапора (1971, 1985), орденом "Знак Пошани" (1977), Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1988); орденом "За заслуги" I (20.08.2007, за значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та з нагоди 16-ї річниці незалежності України), II (30.08.2002, за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність) та ІII (17.10.1997, за значний особистий внесок у формування нових економічних засад суспільства, вагомі здобутки у професійній діяльності) ступеня, ювілейною медаллю "20 років незалежності України" (19.08.2011, за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові здобутки та багаторічну сумлінну працю), Почесною грамотою Президента України (1999), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (18.01.2003, за особистий внесок у розвиток освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та багаторічну сумлінну працю), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007); знаками "Шахтарська слава" I, II та III ступеня, знаками "Шахтарська доблесть" I, II та III ступеня.
      Відзначений Золотою медаллю імені М. Туган-Барановського (2001), Золотою медаллю імені М.В. Ломоносова (2003), Золотою медаллю "За заслуги в освіті" (2002), медаллю "80 років НАН Україні" (1998), орденом "За трудові досягнення" IV ступеня (2000), орденом Богдана Хмельницького (2000), Почесним знаком Донецької обласної ради (2003), Почесним знаком Донецької обласної ради профспілок (2002), Міжнародним орденом Міжнародної кадрової академії "За заслуги в науці і освіті" (2004), Почесною відзнакою Донецької міської ради "За заслуги перед містом" (2005), Почесним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти і науки Україні (2007), пам'ятним знаком Донецького вищого військово-політичного училища інженерних військ і військ зв'язку (2007), відзнакою Українського козацтва "Св. Архістратиг Михаіл" (2007), орденом ІІ ступеня "Срібній козацький хрест" (2007), нагородою Святого Володимира Академії наук вищої школи України (2007). "Людина року – 2000", "Людина року – 2001". Лауреат Міжнародного академічного рейтингу популярності "Золота Фортуна" (2004). Почесний громадянин Донецька (2001, за великий внесок у формування нових економічних основ, вагомі успіхи у професійній і громадській діяльності в місті Донецьку). Почесний громадянин Донецької області (2007).
      Автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць, підручників, навчальних посібників, монографій, винаходів і патентів. Серед них: "Управління розробкою перспективних програм розвитку гірничих робіт", "Економічний механізм управління промисловим виробництвом в умовах реформування економіки", підручники і навчальні посібники – "Мікроекономіка", "Організаційні комунікації: суть, аналіз, методологія, методика", "Основи менеджменту", "Математичні методи в економіці і управлінні", "Менеджмент в освіті", "Загальний менеджмент", "Бізнес-планування: теорія і практика", "Система технологій" тощо.