Павленко Анатолій Федорович
(11.01.1940 – 01.12.2016)
 

Павленко Анатолій Федорович

ГЕРОЙ УКРАЇНИ
(Указ Президента України № 706/2006 від 19.08.2006)

орден Держава

      Народився 11 січня 1940 року в місті Владивосток (Росія). У 1960 році закінчив Уманський сільськогосподарський інститут; у 1964 році – Київський інститут народного господарства; докторська дисертація "Організаційно-технічний розвиток постачально-збутових організацій" (1990).
      У 1964-1965 роках – старший викладач катедри економіки промисловості, у 1965-1971 роках – асистент катедри матеріально-технічного постачання, у 1975-1980 роках – заступник декана, у 1980-1985 роках – декан факультету економіки праці та матеріально-технічного постачання, у 1985-1987 роках – проректор з навчальної роботи, з 1987 року – ректор Київського інституту народного господарства (з 1992 року – Київський державний економічний університет, Київський національний економічний університет; з липня 2005 року – Київський національний економічний університет імені В.П. Гетьмана).
      Очолюваний А.Ф. Павленко університет є одним із найкращих вищих навчальних закладів освіти України за якістю підготовки фахівців завдяки високому рівню професорсько-викладацького складу, постійному оновленню і великому вибору навчальних програм, застосуванню новітніх методів і технологій освітньої діяльності, широким міжнародним зв'язкам. Університет уперше в Україні здійснив випуск магістрів з економіки за програмами, що відповідають сучасним міжнародним вимогам і визначаються провідними університетами США, Великобританії, Німеччини, Франції та інших розвинутих країн. Розроблена на рівні міжнародних стандартів система підготовки фахівців з підвищеною науковою складовою дисциплін і фундаменталізацією та індивідуалізацією програмного матеріалу дає можливість значно підвищити якість підготовки висококваліфікованих кадрів для господарського комплексу України. Будучи флагманом вищої економічної освіти, університет першим у країні здійснив успішний перехід на дворівневу підготовки фахівців, приєднавшись до Болонського процесу і діючи відповідно до Болонської декларації, запровадив навчання за індивідуальним планом, в основу якого покладено право вибору студентами дисциплін.
      В університеті створено найпотужніший в Україні науковий потенціал у галузі економічних наук, широко відомі наукові школи з економічної теорії, фінансово-кредитних проблем, бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту, маркетингу, статистики, міжнародної економіки. Університет плідно співпрацює з 22 закордонними навчальними закладами і міжнародними організаціями 12 країн світу (Австрії, Великобританії, Канади, Китаю, Німеччини, США, Франції тощо). Головною метою цієї діяльності є досягнення міжнародних стандартів надання всебічної сучасної вищої освіти. На підставі двосторонніх угод діє система включеного навчання, що створює реальні умови для отримання студентами дипломів про бакалаврську освіту як вітчизняного, так і зарубіжного зразка.
      На сьогодні в університеті створені найкращі умови для здобуття сучасного рівня вищої економічної освіти, формування високої національної свідомості студентів, захисту національних основ української вищої школи.

      Указом Президента України Віктора Ющенко № 706/2006 від 19 серпня 2006 року за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність ректору Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктору економічних наук, професору Анатолію Федоровичу Павленку присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави.

      Помер 1 грудня 2016 року. Похований у Києві на Байковому кладовищі (дільниця № 33).
      Доктор економічних наук (1990), профессор. Академік Академії педагогічних наук України (АПНУ, Відділення педагогіки та психології вищої школи, 04.2003). Позаштатний радник Голови Верховної Ради України (з 09.1998). Член президії Вищої атестаційної комісії України (з 11.1998). Президент Української асоціації маркетингу. Член Державної акредитаційної комісії України. Член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (з 04.2006). Академік Міжнародної академії наук вищої школи (Москва). Почесний доктор Міжнародного християнського університету (Відень).
      Заслужений діяч науки і техніки України (02.12.1991, за заслуги у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, розвиток і впровадження наукових досліджень). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року (18.05.2012, за комплекс підручників з маркетингу у семи книгах: Маркетинговий менеджмент. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.; Маркетинг. – Львів: Місіонер, 2000. – 640 с.; Маркетинг. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.; Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.; Товарна інноваційна політика. – К.: КНЕУ, 2002. – 266 с.; Маркетинг. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.; Промисловий маркетинг. Теорія, світовий досвід і українська практика. – К.: Знання, 2005. – 764 с.).
      Нагороджений орденом "За заслуги" I (04.10.2001, за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність) та II (01.09.1999, за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність) ступеня, Почесною відзнакою Президента України (орден "За заслуги" ІІІ ступеня, 05.10.1996, за заслуги у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність), Почесною грамотою Кабінету міністрів України (28.07.2004, за значний особистий внесок у розвиток освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм).

Павленко Анатолій Федорович. Байкове кладовище (дільниця № 33).