Мороз Василь Максимович
(02.02.1942)
 

Мороз Василь Максимович

ГЕРОЙ УКРАЇНИ
(Указ Президента України № 866/2003 від 21.08.2003)

орден Держава

      Народився 2 лютого 1942 року у селі Озеро Немирівського району Вінницької області у родині колгоспників. У 1967 році закінчив Вінницький медінститут за спеціальністю лікар-лікувальник. Кандидатська дисертація "Електрофізіологічні дослідження представництва і шляхів слухової системи в корі мозочка" (Інститут фізіології АНУ, 1972); докторська дисертація "Інтегрована функція мозочка базальних ганглій і моторної кори в програмуванні та регуляції рухів" (Інститут фізіології АНУ, 1983).
      З 1967 по 1968 рік працював терапевтом Шпиківської дільничої лікарні Вінницької області. Подальша діяльність пов'язана з Вінницьким медичним університетом: асистент кафедри нормальної фізіології (1968-1969), аспірант цієї ж кафедри (1969-1972), асистент (1972-1976), доцент (1976-1984), професор (1984-1991), завідуючий кафедрою (з 1991 року). Призначався вченим секретарем Ради університету (1975-1982), заступником декана лікувального факультету (1982-1984), деканом педіатричного факультету (1984-1986), проректором з навчальної роботи (1986-1988). З 1988 року – ректор Вінницького медичного інституту, а з 1994 року – ректор Вінницького медичного університету (з червня 2002 року – Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова). У 1992-1994 роках – заступник голови Вінницької обласної ради народних депутатів.
      У 1976 році йому присвоєне наукове звання доцент, в 1986 році затверджений професором. З 1991 року – член міжнародного товариства по вивченню мозку (ІВRО); в 1993 році йому присвоєне почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". У 1994 році він обраний президентом міжнародної академії інтегративної антропології, в 2002 році – членом-кореспондентом АМН України в галузі фізіології.
      Головний редактор журналу "Вісник Вінницького медичного університету", член редколегій журналів "Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія" та "Фізіологічний журнал". Обраний головою асоціації ректорів вищих медичних навчальних закладів України, членом Колегії та Президії вченої ради МОЗ України, очолює раду ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Вінницького регіону (Вінницька, Хмельницька, Житомирська області). Приймав активну участь у розробці заходів з реформування в Україні вищої медичної освіти, соціального захисту співробітників вищих навчальних закладів і студентів.
      З ініціативи В.М. Мороза університетом налагоджене активне співробітництво з медичними факультетами 13 зарубіжних країн, університетом отримуються гранти фондів Спаркмана і Фогерті (США). Під керівництвом В.М. Мороза медичний університет набув статус національного.

      Указом Президента України Леоніда Кучми № 866/2003 від 21 серпня 2003 року за визначні особисті заслуги перед Українською державою у підготовці висококваліфікованих фахівців для охорони здоров'я, багаторічну плідну наукову, педагогічну і громадську діяльність ректору Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, доктору медичних наук, член-кореспонденту Академії медичних наук України Василю Максимовичу Морозу присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави.

      Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року (07.04.2017, за роботу "Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему"). Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого IV (18.05.2017, за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм) та V (2002) ступеня, орденом "За заслуги" III ступеня (04.02.1997, за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну плідну педагогічну і наукову діяльність), Почесною грамотою Кабінету міністрів України (29.01.2002, за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток медичної науки, і освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 60-річчя від дня народження), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2003). Відзначений Почесною відзнакою "За заслуги перед Вінниччиною" (2012).
      Автор понад 300 наукових праць, в т.ч. 15 монографій та навчально-методичних посібників, 26 винаходів. Наукові пошуки В.М. Мороза стосуються досліджень ролі структур головного мозку у формуванні центральних механізмів програмування і контролю довільних рухів; проблеми адаптації, здоров'я населення України тощо. Під його керівництвом підготовлено 15 докторів та кандидатів медичних наук. При його сприянні і активній підтримці за останніх 5 років співробітниками ВНМУ захищено 30 докторських і більше 150 кандидатських дисертацій.