Мельник Юрій Федорович
(05.08.1962)
 

Мельник Юрій Федорович

ГЕРОЙ УКРАЇНИ
(Указ Президента України № 953/2009 від 23.11.2009)

орден Держава

      Народився 5 серпня 1962 року в селищі Верхнячка Христинівського району Черкаської області. У 1980-1985 роках навчався в Українській сільськогосподарській академії за спеціальністю зоотехнія, за фахом зооінженер.
      У 1985-1989 роках – завідуючий молочним комплексом великої рогатої худоби навчально-дослідного господарства Білоцерківського сільськогосподарського інституту. У 1989-1992 роках – аспірант Українського науково-дослідного інституту з племінної справи в тваринництві Держагропрому УРСР. У 1992-1996 роках – старший науковий співробітник, начальник відділу селекції – перший заступник голови Президії виробничо-наукової асоціації "Україна" Міністерства сільського господарства України. У 1996-1997 роках – генеральний директор національного об’єднання по племінній справі в тваринництві "Укрплемоб’єднання" Мінсільгосппроду України. У 1997-1998 роках – начальник Головного управління виробництва і маркетингу продукції тваринництва з державною племінною інспекцією Мінагропрому України. У 1998-2000 роках – заступник Міністра агропромислового комплексу України.
      У 2000 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему "Залежність продуктивності худоби української червоно-рябої молочної породи від спадкових і паратипних факторів" в Інституті розведення і генетики тварин; у 2010 році у цьому самому інституті захистив докторську дисертацію на тему: "Формування м'ясної продуктивності тварин різних порід великої рогатої худоби в онтогенезі". На основі власних експериментів та популяційно-генетичного аналізу матеріалів провідних племзаводів Ю.Ф. Мельником розроблено методичні засади оптимізації вирощування ремонтного молодняку з урахуванням частки вихідних порід, умов годівлі та конкретного впливу плідників і маточного поголів’я. За його участю розроблено і впроваджено комплексні програми розвитку тваринництва в Україні (Програма селекції сільськогосподарських тварин на 1999-2000 роки тощо). Він є співавтором української червоно-рябої молочної породи, центрального та прикарпатського внутріпородних типів, трьох заводських ліній.
      У 2000-2002 роках – начальник Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією Міністерства аграрної політики України. З червня 2002 по липень 2003 року – заступник Державного секретаря Міністерства аграрної політики України. З липня 2003 по липень 2005 року – заступник Міністра аграрної політики України. З липня по вересень 2005 років – радник Прем’єр-міністра України. З жовтня 2005 по серпень 2006 року – Віце-прем’єр-міністр України. 4 серпня 2006 року Постановою Верховної Ради України призначений міністром аграрної політики України. Продовжено повноваження Міністра аграрної політики України відповідно до постанови Верховної Ради України від 18 грудня 2007 року № 10-VI.
      Міністерство аграрної політики України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової промисловості, рибного господарства, переробки сільськогосподарської продукції. Основними завданнями Міністерства аграрної політики України є: забезпечення реалізації державної аграрної політики, організація розроблення та здійснення заходів щодо гарантування продовольчої безпеки держави; забезпечення здійснення державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової промисловості, рибного господарства, переробки сільськогосподарської продукції (далі – галузі агропромислового виробництва); організація та забезпечення проведення аграрної реформи, здійснення її моніторингу, розроблення і реалізація заходів щодо структурної перебудови галузей агропромислового виробництва, участь у реалізації державної політики у сфері підприємництва; участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості; координація діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації державної аграрної політики, соціальної політики у сільській місцевості, забезпечення продовольчої безпеки держави, проведення аграрної реформи.

      Указом Президента України Віктора Ющенко № 953/2009 від 23 листопада 2009 року за визначні особисті заслуги у реалізації державної аграрної політики, організації забезпечення продовольчої безпеки Української держави міністру аграрної політики України Юрію Федоровичу Мельнику присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави.

       11 березня 2010 року звільнений з посади Міністра аграрної політики України. З червня 2010 року – перший заступник голови правління ВАТ "Миронівський хлібопродукт" (голова правління – Юрій Косюк). З 3 липня 2014 року – голова правління ВАТ "Миронівський хлібопродукт".
      Кандидат сільськогосподарських наук (2000). Доктор сільськогосподарських наук (2010). Член-кореспондент Української академії аграрних наук (2002). Дійсний член (академік) Національної академії аграрних наук України (НААН, відділення зоотехнії (розведення та селекція), 2010).
      Заслужений працівник сільського господарства України (2007). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2004 року (09.12.2004, за розробку і впровадження у виробництво новітніх біотехнологій відтворення, розмноження та поліпшення сільськогосподарських тварин). Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (10.11.2008, за вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу України, досягнення високих показників у виробництві сільськогосподарської продукції, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників сільського господарства), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (14.11.2001, за високі досягнення у праці, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників сільського господарства).
      Автор понад 160 наукових праць, у тому числі: 8 монографій, 1 підручник, 11 навчальних посібників. Має 3 патенти. Підготував 1 доктора і 2 кандидатів наук.
      Зять Героя України Михайла Зубця.