Книшов Геннадій Васильович
(06.08.1934 – 01.11.2015)
 

Книшов Геннадій Васильович

ГЕРОЙ УКРАЇНИ
(Указ Президента України № 1391/2004 від 10.11.2004)

Пам'ятники

орден Держава

      Народився 6 серпня 1934 року у місті Дебальцеве Донецької області. У 1952-1958 роках навчався у Донецькому медичному інституті на лікувальному факультеті за фахом лікар-лікувальник; кандидатська дисертація "Хірургічна тактика за мітрального стенозу, ускладненого тромбозом лівого передсердя" (1965), докторська дисертація "Протезування мітрального клапану за набутої недостатності" (1975).
      У 1958-1962 роках – лікар-хірург Донецької обласної клінічної лікарні. У 1962-1965 роках – аспірант клініки серцевої хірургії Київського науково-дослідного інституту (НДІ) туберкульозу та грудної хірургії. У 1965-1971 роках – молодший науковий працівник, старший науковий працівник, у 1971-1979 роках – керівник відділення набутих вад серця, у 1979 році – керівник відділу коронарної недостатності, у 1979-1980 роках – керівник відділення хірургічного лікування захворювань серця і судин, у 1980-1983 роках – заступник директора з наукової частини Київського НДІ туберкульозу і грудної хірургії. У 1983-1988 роках – заступник директора з наукової частини Київського НДІ серцево-судинної хірургії. З 1988 року – директор Інституту серцево-судинної хірургії імені М.Амосова АМНУ, з 1993 року – завідуючий відділу рентгенохірургічних методів лікування гострокоронарної недостатності; з 1992 року – завідувач кафедри серцево-судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика.
      Г.В. Книшов був одним із провідних учених-хірургів країни. Ним виконано понад 5 тисяч операцій на серці. Особливо велике значення його наукової і хірургічної діяльності – у вдосконаленні хірургічного лікування набутих вад серця, ішемічної хвороби та складних порушень ритму серця. Він розробив ряд оригінальних варіантів операцій для лікування ускладнених форм мітрального стенозу, протезування клапанів серця, лікування ішемічної хвороби серця. Геннадій Васильович уперше в Україні впровадив у клінічну практику операції аортокоронарного шунтування, що відкрило принципово нові можливості ефективної допомоги багатьом хворим з тяжкою коронарною недостатністю. Крім наукової та хірургічної діяльності, Г.В. Книшов проводив велику організаторську роботу з удосконалення кардіохірургічної допомоги населенню України. Під його керівництвом і за безпосередньою участю вдосконалювалася робота кардіохірургічних центрів у Львові, Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Луганську.
      Президент Асоціації серцево-судинних хірургів України (1991), голова Експертної ради з хірургічних хвороб Вищої атестаційної комісії (ВАК) України (1993-1998), член Європейської асоціації серцево-торакальних хірургів (1960), член Американської асоціації торакальних хірургів (1993). Член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (з 03.1997); член Комісії державних нагород і геральдики (з 04.2005).

      Указом Президента України Леоніда Кучми № 1391/2004 від 10 листопада 2004 року за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку медичної науки, створення національної наукової кардіохірургічної школи, багаторічну самовіддану працю директору Інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, доктору медичних наук, академіку АМН України, член-кореспонденту НАН України Геннадію Васильовичу Книшову присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави.

      Помер 1 листопада 2015 року. Похований у Києві на Центральній алеї Байкового кладовища (дільниця № 52а).
      Доктор медичних наук (1975), професор (1984), академік Національної академії наук України (НАНУ, Відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної і клінічної фізіології, 05.2006), академік Академії медичних наук України (АМНУ, хірургія, 03.1994), академік Російської академії медичних наук (РАМН). Член-кореспондент НАНУ (1992).
      Заслужений діяч науки і техніки України (15.06.1994, за значний особистий внесок у розвиток охорони здоров'я, вдосконалення медичного обслуговування населення). Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1988). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2005 року (19.12.2005, за фундаментальні дослідження впливу гіпертермії на стан імунітету та розробку нових високоефективних технологій лікування при гнійно-септичних захворюваннях у серцево-судинній та абдомінальній хірургії). Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого ІV (22.04.2008, за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної медицини, визначні досягнення у серцево-судинній хірургії та утвердження міжнародного авторитету України у сфері кардіології) та V (28.05.1999, за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Києва, вагомі досягнення в праці, високий професіоналізм) ступеня.
      Автор та співавтор 400 наукових праць, зокрема співавтор підручника "Шпитальна хірургія" (1999), 6 монографій, зокрема: "Кибернетика сердечной хирургии" (1984), "Приобретенные пороки сердца" (1997, співавтор), "Серцева недостатність" (2000), "Кровоносні судини, ренінангіотензинова система та артеріальні гепертензії" (2000), статей: "Прогностична значущість факторів функціонального стану серця при аорто-коронарному шунтуванню" (1987), "Хірургічне лікування клапанного інфекційного ендокардиту" (1987), "Діагностика стану коронарного русла і функція аутовенозних шунтів у хворих ішемічною хворобою серця у віддаленні строки після аорто-коронарного шунтування" (1988), "Коронарна хірургія: реальність та перспективи" (1996), "Aortic Aneurisms at the site of the repair of coarctation of the aorta" (1996), "Принцип "золотого сечения" в регуляции сердечно-сосудистой системы: теоретические и клинико-физиологические исследования" (2000), "Surgical treatment of Wolf-Parkinson-White syndrome during plastic operation in patients with Ebstein's anomaly" (2000). Має 12 винаходів. Підготував 21 кандидата і 10 докторів наук.
      8 листопада 2016 року у Києві на фасаді будинку (вулиця Академіка Янгеля № 14/1), де жив Герой, йому було відкрито меморіальну дошку.

Книшов Геннадій Васильович. Байкове кладовище. Дільниця № 52а