Ключников Олександр Олександрович
(10.02.1945 – 10.01.2016)
 

Ключников Олександр Олександрович

ГЕРОЙ УКРАЇНИ
(Указ Президента України № 835/2011 від 23.08.2011)

орден Держава

      Народився 10 лютого 1945 року в місті Києві. Після закінчення середньої школи у 1962 році вступив на фізичний факультет (до складу якого входила кафедра експериментальної ядерної фізики) Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, який закінчив у 1967 році за фахом "інженер-фізик".
      У 1967–1970 роках працював в Інституті фізики, а з 1970 року – в Інституті ядерних досліджень (ІЯД), де закінчив аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію. У 1979 році призначений директором Спеціального конструкторсько-технологічного бюро з експериментальним виробництвом цієї установи, яке він очолював протягом 18 років.
      Більшість розробок О.О. Ключникова пов'язана зі створенням сучасної прискорювальної техніки, радіометричної та дозиметричної апаратури. Завдяки цим роботам широке застосування отримали ядерно-фізичні прилади для наукових досліджень, атомної енергетики, індивідуального захисту і дозиметрії, охорони навколишнього середовища, ядерно-фізичних та плазмових технологій. Під керівництвом вченого і за його безпосередньої участі проведено багатопланові дослідження, результати яких забезпечили розробку понад 100 зразків унікальних приладів й установок, що використовуються у різних галузях науки і техніки, зокрема такі, як система приладів розподіленого керування технологією експерименту, багатоцільовий прискорювально-аналізуючий комплекс "Експрес", малогабаритні нейтронні генератори та високовольтні джерела живлення, засоби індивідуального захисту тощо.
      Від перших днів аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) О.О. Ключников брав активну участь у ліквідації її наслідків. Виконуючи обов'язки начальника академічного штабу в Чорнобилі, він проводив наукові дослідження та здійснював монтаж вимірювальної апаратури безпосередньо на зруйнованому блоці. В результаті цієї роботи інформаційно-діагностичний комплекс "Шатер", що не має аналогів у світовій практиці приладобудування, було встановлено як штатну систему на четвертому енергоблоці ЧАЕС. Він став надійною базою даних з ядерної та радіаційної безпеки об'єкта "Укриття".
      З 1996 року – генеральний директор Міжгалузевого науково-технічного центру (МНТЦ) "Укриття" НАН України. Під його керівництвом ця установа здобула високий авторитет, брала участь у реалізації низки міжнародних проектів, спрямованих на стабілізацію стану об'єкта "Укриття" і перетворення його на екологічно безпечну систему. Значна увага приділялася узагальненню наукових результатів з метою їх поширення на інші ядерно та радіаційно небезпечні об'єкти.
      Упродовж останніх років особливе місце у діяльності вченого посідають роботи, спрямовані на розв'язання проблем безпечної та ефективної експлуатації АЕС України, поводження з радіоактивними відходами. У 2004 році, завдяки високому науковому потенціалу та організаційним здібностям О.О. Ключникова, МНТЦ "Укриття" було перетворено на Інститут проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) – єдину установу такого профілю в Україні, а О.О. Ключникова призначено його директором. У 2006 році його призначено науковим керівником комплексної програми робіт з виводу Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.
      В ІПБ АЕС, окрім МНТЦ "Укриття", який залишився в його структурі, за активної участі О.О. Ключникова створені такі відділення: атомної енергетики (3 відділи), безпечної експлуатації АЕС (3 відділи), зняття з експлуатації АЕС (4 відділи), проектування об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями (3 відділи). Підрозділи укомплектовано провідними науковими спеціалістами та інженерно-технічними працівниками загальною кількістю 486 осіб. Науковою діяльністю займаються 209 фахівців, зокрема 2 академіки Національної академії наук (НАН) України, 2 члени-кореспонденти НАН України, 27 докторів і 47 кандидатів наук. В ІПБ АЕС працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій та видається збірник "Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля".
      ІПБ АЕС здійснює свою діяльність згідно з 18 регулюючими документами. Отримані ліцензії, сертифікати якості дають змогу працювати з усіх напрямів атомної енергетики. Наявність зазначеної документації підтверджує спроможність ІПБ АЕС завершувати прикладні розробки передачею їх у штатну експлуатацію на АЕС. Підтвердженням цього є включення ІПБ АЕС до переліку постачальників послуг для НАЕК "Енергоатом", відповідно до чинних процедур. У травні 2004 року Інститут призначено Європейським банком реконструкції і розвитку Інженером-Клієнтом з метою ефективного виконання Першочергових заходів на об'єкті "Укриття". Спільним рішенням НАН України та МНС України на ІПБ АЕС покладено функції організації – наукового керівника із забезпечення безпечної експлуатації об'єкта "Укриття" та його перетворення в екологічно безпечну систему і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації.
      ІПБ АЕС за договорами про науково-технічне співробітництво взаємодіє з багатьма науковими центрами і проектними організаціями в Україні та за її межами. У галузі міжнародного співробітництва ІПБ АЕС має багаторічні контакти з РНЦ "Курчатівський інститут", Інститутом проблем безпечного розвитку атомної енергетики РАН, ЦКБ "Гідропрес" (Москва), НВО "Радієвий інститут" (Санкт-Петербург), Інститутом радіоекологічних проблем (Мінськ), фірмами PNNL, INCTITUTE CARNEGE MELLONY, Ліверморською лабораторією, WASHINGTON GROOPP (США), BNFL (Великобританія), Фраматом, EDF, GSN (Франція), SIEMENS, GRS (Німеччина) тощо.

      Указом Президента України Віктора Януковича № 835/2011 від 23 серпня 2011 року за визначний особистий внесок у зміцнення безпеки вітчизняної атомної енергетики, багаторічну плідну наукову діяльність директору Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України Олександру Олександровичу Ключникову присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави.

      Помер 10 січня 2016 року. Похований у Києві на Міському кладовищі "Берковець" (дільниця № 86).
      Член бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України. Член науково-технічної ради НАЕК "Енергоатом". Професор Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" (НТУ "КПІ"), організатор і заступник директора Славутицької філії НТУ "КПІ". Член правління Українського ядерного товариства, Президент УкрЯТ (04.2008-11.2010).
      Доктор технічних наук (1989). Професор. Академік Академії технологічних наук України (1991). Член-кореспондент НАН України (1992, спеціальність "Наукове приладобудування"). Академік НАН України (2009).
      Заслужений діяч науки і техніки (11.04.1995, за значний особистий внесок у розвиток наукових досліджень, створення національних наукових шкіл, зміцнення науково-технічного потенціалу України). Почесний енергетик України (2005). Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1985). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 1999 року (01.12.1999, за створення екополісу Славутич як шлях радіаційно-екологічної та соціально-економічної реабілітації територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення безаварійної роботи станції, виведення її з експлуатації та приведення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечний стан). Нагороджений орденом "Знак пошани" (1985), Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1986); орденами "За заслуги" II (08.02.2010, за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток України, високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю) та III (21.05.2005, за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, створення національних наукових шкіл, багаторічну плідну наукову діяльність) ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України (2006); орденом Преподобного Нестора Літописця ІІІ ступеня (2004); відзнакою НАН України "За наукові досягнення" (2006).
      У загальному доробку О.О. Ключникова понад 300 публікацій, у тому числі 19 монографій і 43 патентів на винаходи, що становить суттєвий внесок до наукового надбання України. До книжкової серії "Безпека атомних електростанцій" увійшли п'ять видань, підготовлених за участю О.О. Ключникова. Ці книги призначені для спеціалістів АЕС, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових співробітників. Серед його учнів два доктори і дев'ять кандидатів наук.

Ключников Олександр Олександрович. Міське кладовище Берковець (дільниця № 86)